Wyszukiwarka miejsc

Interaktywna mapa Białorusi wraz z opisem i lokalizacją głównych miast, wsi, jezior, rzek, gór oraz innych obiektów geograficznych i turystycznych. Białoruś na mapie świata.

Białoruś - podstawowe informacje
Białoruś, Republika Białorusi (również często używane Republika Białoruś) – państwo w Europie Wschodniej. Graniczy z Polską (na zachodzie), Litwą, Łotwą (na północy), Rosją (na wschodzie) i Ukrainą (na południu). W odróżnieniu od swoich sąsiadów nie ma dostępu do morza. Białoruś jest członkiem założycielem ONZ oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnota Niepodległych Państw, EWG, ZBiR i OBWE. Białoruska SRR była członkiem założycielem Organizacji Narodów Zjednoczonych i członkiem ośmiu organizacji wyspecjalizowanych ONZ; obok Rosyjskiej FSRR i Ukraińskiej SRR była jedną z trzech republik radzieckich będących podmiotem prawa międzynarodowego. Od 1991 Republika Białorusi jest suwerennym państwem.

Regiony, miasta, wsie na mapie Białorusi
Baranowicze – miasto w obwodzie brzeskim, siedziba rejonu baranowickiego Białorusi, do 1945 w Polsce, w województwie nowogródzkim, siedziba powiatu baranowickiego. Baranowicze są ośrodkiem przemysłu metalowego i włókiennictwa.Pokaż
Barań – miasto w rejonie orszańskim obwodu witebskiego Białorusi, położone nad rzeką Adrou, 9 km na południowy zachód od Orszy. Wchodzi w skład orszańskiego gorsowietu. W roku 2010 liczyło 11,6 tys. mieszkańców. Przez miasto przebiega droga Orsza-Kochanów. Najbliższe stacje kolejowe to Charobrawa i Czerwina (~3 km). W 2003 wzniesiono cerkiew prawosławną, działa też rzymskokatolicka parafia Matki Bożej z Lourdes. Pochodząca z XVIII w. greckokatolicka cerkiew pw.Pokaż
Bereza, do 1945 Bereza Kartuska – miasto na Białorusi, w obwodzie brzeskim, siedziba rejonu bereskiego, do 1945 w Polsce, w województwie poleskim, w powiecie prużańskim. Linia kolejowa Błudeń-Baranowicze, miasto leży nad rzeką Jasiołdą.Pokaż
Białooziersk – miasto na Białorusi w rejonie bereskim w obwodzie brzeskim, położone 27 km na południowy zachód od Berezy i 100 km od Brześcia, ok. 12,5 tys. mieszkańców (2010).Pokaż
Biehomla (dawniej także Bieholin, biał. Бягомль, Biahoml) – osiedle typu miejskiego na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, 2,7 tys. mieszkańców (2010). Dawna wieś w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Utracona na rzecz Imperium Rosyjskiego po II rozbiorze Polski w 1793 i poza granicami II Rzeczypospolitej. W XVI w. wymieniana jako wieś, od 1861 miasteczko, w 1886 jako wieś, w 1924 siedziba rejonu, w 1938 otrzymała status osiedla typu miejskiego. PrzypisyPokaż
Bieszenkowicze - osiedle typu miejskiego na Białorusi, w obwodzie witebskim, centrum administracyjne rejonu bieszenkowickiego, położone 51 km na zachód od Witebska. 7,3 tys. mieszkańców (2010).Pokaż
Bobrujsk – miasto w środkowej części Białorusi, stolica rejonu bobrujskiego w obwodzie mohylewskim, około 130 km na południowy wschód od Mińska, nad Berezyną, 215,0 tys. mieszkańców (2010).Pokaż
Boruny (białoruski – Баруны) – miejscowość, w rejonie oszmiańskim, obwodzie grodzieńskim, centrum sielsowietu boruńskiego.Pokaż
Borysów – miasto na Białorusi położone nad rzeką Berezyną. Centrum administracyjne rejonu borysowskiego. W 2010 liczba mieszkańców wynosiła 147,1 tys.Pokaż
Brasław – miasto w obwodzie witebskim, siedziba rejonu brasławskiego Białorusi, do 1945 miasteczko w Polsce, w województwie wileńskim, siedziba powiatu brasławskiego i gminy Brasław. Brasław leży na Pojezierzu Brasławskim, nad jeziorem Drywiaty.Pokaż
Brześć, dawniej Brześć Litewski, Brześć nad Bugiem, – miasto na Polesiu, nad Bugiem, u ujścia Muchawca, stolica obwodu brzeskiego, siedziba rejonu brzeskiego Białorusi, do 1945 w Polsce, od 1921 stolica województwa poleskiego, siedziba powiatu brzeskiego, ośrodek przemysłowy, węzeł kolejowy i drogowy na granicy z Polską, port rzeczny, port lotniczy, uniwersytet (1995), politechnika (1989), ośrodek kultury polskiej na Białorusi, polski konsulat generalny, 310,8 tys. mieszk. (1 stycznia 2010).Pokaż
Brzostowica Mała (biał. Мала́я Бераставі́ца, Małaja Bierastawica, ros. Малая Берестовица, Małaja Bieriestowica) – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, centrum administracyjne sielsowietu małobrzostowickiego. Położona jest przy trasie Grodno – Pograniczny nad rzeką Świsłocz na pograniczu Wysoczyzny Wołkowyskiej i Równiny Nadniemeńskiej. Klimat regionu, gdzie się znajduje Brzostowica Mała jest umiarkowano-kontynentalny.Pokaż
Brzostowica Wielka (biał. Вялі́кая Бераставі́ца, Wialikaja Bierastawica, ros. Большая Берестовица, Bolszaja Bieriestowica) – osiedle typu miejskiego na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, centrum administracyjne rejonu brzostowickiego. Brzostowica Wielka leży nad Brzostowiczanką, u zbiegu dróg republikańskich P-99, P-100 i P-134, 54 km na południe od Grodna, 7,5 km od granicy polsko-białoruskiej. W 1801 Brzostowicy Wielkiej urodził się Józef Kowalewski, w 1973 Andrzej Poczobut.Pokaż
Budsław – dawne miasteczko, obecnie wieś na Białorusi w rejonie miadziolskim, leży na wysokości 172 m n.p.m. , nad rzeką Serwecz. W 1996 r. liczyło 718 mieszkańców.. Położony w historycznym powiecie oszmiańskim, 150 km na północ od Mińska, 18 km na północ od Dołhinowa, 16 km na północny wschód od Krzywicz, 26 km na północny wschód od Kniahinina, 12 km na północ od autostrady R29, 3 km na wschód od stacji kolejowej w Budsławiu linii kolejowej Królewszczyzna – Mołodeczno.Pokaż
Czausy - miasto na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, centrum administracyjne rejonu czauskiego, ok. 45 km od Mohylewa. W 2010 liczyło 10,6 tys. mieszkańców. Wzmiankowane w XVI wieku, prawa miejskie od 1777 roku.Pokaż
Czeryków - miasto na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, centrum administracyjne rejonu czerykowskiego, 77 km od Mohylewa. 8,2 tys. mieszkańców (2010). PrzypisyPokaż
Dawidgródek – miasto na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie stolińskim, do 1945 w Polsce, w województwie poleskim, w powiecie stolińskim. Dawidgródek leży nad Horyniem.Pokaż
Dokszyce – miasto w obwodzie witebskim Białorusi, centrum administracyjne rejonu dokszyckiego. Miasto leży nad rzeką Berezyną. Ok. 6,6 tys. mieszkańców (2010).Pokaż
Domaczewo - osiedle typu miejskiego w zachodniej części Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, ok. 1,2 tys. mieszkańców (2010). Leży nad Bugiem, na granicy z Polską. Po drugiej stronie rzeki leży polska wieś Sławatycze. W mieście funkcjonuje drogowe przejście graniczne Domaczewo - Sławatycze. Za II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy Domaczewo. Domaczewo do II wojny światowej zamieszkane było przez Żydów. W centrum miasteczka usytuowana jest prawosławna cerkiew św.Pokaż
Drohiczyn – miasto na Białorusi w obwodzie brzeskim na Polesiu. Około 14,6 tys. mieszkańców (2010). Siedziba władz rejonu drohiczyńskiego.Pokaż
Druck - wieś ze średniowiecznym zamkiem, jedna z najstarszych osad na Białorusi. Siedziba rodu kniaziów Druckich. Do 1793 w granicach Rzeczypospolitej, 40 km od Mohylewa. Dawne miasto, obecnie wieś. Od XII do XVI wieku stolica księstwa druckiego.Pokaż
Dzisna – miasto w obwodzie witebskim na Białorusi, położone na lewym brzegu Dźwiny, przy ujściu Dzisny. Była miastem królewskim Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej. Liczba mieszkańców wynosi 2,0 tys. (2010).Pokaż
Fanipal, Fanipol – miasto na Białorusi w obwodzie mińskim w rejonie dzierżyńskim, 12,7 tys. mieszkańców (2010). Pierwsze wzmianki z 1856 roku. W 1984 miejscowość otrzymała status osiedla typu miejskiego, a od 1999 miasta na prawach rejonu.Pokaż
Głębokie – miasto na Białorusi w obwodzie witebskim, centrum administracyjne rejonu głębockiego, 80 km południowy zachód od Połocka. Miasto położone jest na drodze Połock-Wilno i na linii kolejowej Królewszczyzna – Woropajewo. Liczy 18,2 tysięcy mieszkańców (2010). W jego granicach leżą dwa jeziora: Kahalnaje i Wielkie. Z ostatniego wypływa rzeka Brzozówka.Pokaż
Grodno – miasto obwodowe nad Niemnem na Białorusi, w pobliżu granicy z Polską, 328 000 mieszkańców (2010), gdzie w obwodzie Polacy stanowią 24,8% populacji), ośrodek przemysłowy, port lotniczy, węzeł kolejowy i drogowy, przystań rzeczna, uniwersytet (od 1978), siedziba Związku Polaków na Białorusi i polskiego konsulatu generalnego. Było miastem królewskim Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej.Pokaż
Hancewicze – miasto na Białorusi, stolica rejonu w obwodzie brzeskim. 13,9 tys. mieszkańców (2010) W okresie międzywojennym miejscowość znajdowała się w pow. łuninieckim województwa poleskiego (II Rzeczpospolita). Do 17 września 1939 stanowiła garnizon macierzysty szwadronu kawalerii KOP Hancewicze. Od września 1939-1941 znalazła się pod okupacją sowiecką, a później od 1941-1944 pod okupacją niemiecką. W latach 1945-1991 Hancewicze znajdowały się w Białoruskiej SRR.Pokaż
Homel – miasto obwodowe położone na południowo-wschodniej Białorusi nad rzeką Soż, stolica obwodu i rejonu homelskiego. Drugie co do wielkości miasto w tym kraju. Liczba mieszkańców: 515,3 tys. (2013)Pokaż
Horki, Gorki, dawniej Hory-Horki - miasto na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, centrum administracyjne rejonu horeckiego, nad Pronią (dorzecze Dniepru). 32,6 tys. mieszkańców (2010). Przemysł materiałów budowlanych, spożywczy, roszarnia lnu, Białoruska Państwowa Akademia Gospodarki Wiejskiej, ogród botaniczny. W czasach zaboru rosyjskiego miejscowość położona była w guberni mohylewskiej Imperium Rosyjskiego.Pokaż
Horodziej – osiedle typu miejskiego na Białorusi w rejonie nieświeskim obwodu mińskiego, 4,1 tys. mieszkańców (2010). W granicach II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą wiejskiej gminy Horodziej. PrzypisyPokaż
Ilia - wieś na Białorusi, w rejonie wilejskim obwodu mińskiego, położona nad rzeką o tej samej nazwie. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1475 roku. W pewnym okresie posiadała ona prawa miejskie. W XVIII w. w majątku Sołłohubowie założyli hutę szkła. Przed II wojną światową była to wieś gminna w powiecie wilejskim województwa wileńskiego, siedziba wiejskiej gminy Ilia. W 1930 roku postawiono tu kaplicę, mającą spełniać funkcję pomnika powstańców styczniowych.Pokaż
Iwacewicze – miasto na Białorusi, w obwodzie brzeskim, siedziba rejonu iwacewickiego, do 1945 w Polsce, w województwie poleskim, siedziba powiatu iwacewickiego i gminy Iwacewicze. W latach 1920–1935 Iwacewicze były miastem w powiecie kosowskim. PrzypisyPokaż
Iwie (biał. Іўе, także Iwje) – miasto w obwodzie grodzieńskim Białorusi, 8,1 tys. mieszkańców (2010), 158 km od Grodna. Miejscowość znana jest jako największe na dzisiejszej Białorusi skupisko Tatarów.Pokaż
Janów – miasto na Białorusi, stolica rejonu janowskiego w obwodzie brzeskim, 16,1 tys. mieszkańców (2010).Pokaż
Kalinkowicze – miasto na Białorusi, na Polesiu, w obwodzie homelskim, siedziba rejonu kalinkowickiego, 38,4 tys. mieszkańców (2010). Przemysł materiałów budowlanych, drzewny, spożywczy, chemiczny, odzieżowy, węzeł kolejowy i drogowy. Podczas wykopalisk archeologicznych odnaleziono ślady osadnictwa datowane na 26 000 - 24 000 lat wstecz, najstarsze, jakie do tej pory odkryto na Białorusi. Najwcześniejsze wzmianki historyczne na temat miasta Kalinkowicze pochodzą z 1560 roku.Pokaż
Kamieniec (dawniej Kamieniec Litewski, obecnie – miasto w zachodniej Białorusi, stolica rejonu kamienieckiego, liczące 8,4 tys. mieszkańców . Ośrodek rozwoju przemysłu spożywczego oraz centrum strefy rekreacyjnej. W latach 1921-1939 w II Rzeczypospolitej.Pokaż
Kirowsk – miasto na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, centrum administracyjne rejonu kirowskiego, 87 km od Mohylewa. 8,8 tys. mieszkańców (2010). PrzypisyPokaż
Kliczew - miasto na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, centrum administracyjne rejonu kliczewskiego, 91 km od Mohylewa. 7,5 tys. mieszkańców (2010). PrzypisyPokaż
Kobryń – miasto w zachodniej części Białorusi, do 1945 r. w Polsce, przy połączeniu Kanału Dniepr-Bug z rzeką Muchawiec. Leży obok głównej drogi Warszawa-Mińsk-Moskwa, około 50 km od granicy z Polską. Liczy 51,2 tys. mieszkańców (2010), przemysł precyzyjny, metalowy, mineralny, spożywczy, lekki, meblarski, węzeł drogowy, muzeum.Pokaż
Kopyl – miasto na Białorusi w obwodzie mińskim, centrum administracyjne rejonu kopylskiego, 9,9 tys. mieszkańców (2010).Pokaż
Kosów Poleski – miasto na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim, 15 km od Iwacewicz, ok. 2 tys. mieszkańców (2010).Pokaż
Kościukowicze - miasto na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, centrum administracyjne rejonu kościukowickiego. 15,9 tys. mieszkańców (2010). PrzypisyPokaż
Krupki - miasto na Białorusi w obwodzie mińskim, stolica rejonu krupskiego, 8,6 tys. mieszkańców (2010). 18 września 1941 roku wszyscy mieszkańcy getta żydowskiego w Krupkach, około 1000 osób, zostali wymordowani przez wojsko niemieckie.Pokaż
Krzyczew – miasto na wschodniej Białorusi położone nad rzeką Soż, stolica rejonu krzyczewskiego w obwodzie mohylewskim, 27,1 tys. mieszkańców (2010). Miejscowość była w Rzeczypospolitej siedzibą starostwa wydzierżawianego przez najzamożniejsze rody. Rezydencją starosty był drewniany zamek nad rzeka Soż. Po I rozbiorze kraju w 1772 r. miasto znalazło się w zaborze rosyjskim. Cesarzowa Katarzyna II przejęte dobra przekazała księciu Potiomkinowi.Pokaż
Lachczyce – wieś na Białorusi, w rejonie kobryńskim, obwodu brzeskiego, w sielsowiecie Chydry. Miejscowość położona 15 km od Kobrynia oraz 18 km od Dywina.Pokaż
Lachowicze – miasto nad rzeką Wiedźmą, stolica rejonu w obwodzie brzeskim Białorusi. 11,0 tys. mieszkańców (2010).Pokaż
Lepel - miasto białoruskie w obwodzie witebskim nad jeziorami Lepel i Essa oraz rzeką Ulianką, stolica rejonu lepelskiego. W 2010 roku miasto liczyło 17 400 mieszkańców.Pokaż
Lida – miasto na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, siedziba rejonu lidzkiego, w latach 1921–1939 w Polsce, w województwie nowogródzkim, siedziba powiatu lidzkiego. Niegdyś miasto powiatowe w granicach I Rzeczypospolitej. Była miastem królewskim Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej. W BSSR i Białorusi centrum rejonu lidzkiego. Przemysł maszynowy, obuwniczy, chemiczny, spożywczy, węzeł kolejowy. Obecnie Lidę zamieszkują w 45% Białorusini, 40% – Polacy, a 15% – Rosjanie.Pokaż
Lubań – miasto na Białorusi, na Polesiu, nad Oressą, w obwodzie mińskim, siedziba rejonu lubańskiego, muzeum, 11,3 tys. mieszkańców (2010).Pokaż
Łachwa – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie łuninieckim, do 1945 w Polsce, w województwie poleskim, w powiecie łuninieckim, siedziba gminy Łachwa. W Łachwie urodził się Marian Hutten-Czapski W okresie międzywojennym w Łachwie siedzibę swoją miała Brygada Korpusu Ochrony Pogranicza Polesie. W czasie II wojny światowej w miejscowym getcie żydowskim wybuchło powstanie, pierwsze tego rodzaju. PrzypisyPokaż
Łohojsk - miasto na Białorusi, położone ok. 40 km od Mińska, 10,8 tys. mieszkańców (2010). Centrum administracyjne rejonu łohojskiego. Ludność pracująca głównie na roli (w sowchozie), w fabryce traktorów oraz zakładach remontowo-budowlanych. W Łohojsku urodził się i mieszkał Konstanty Tyszkiewicz - polski hrabia, archeolog i krajoznawca, który zgromadził tutaj wielką kolekcję archeologiczną. W Łohojsku urodził się także jego brat Eustachy Tyszkiewicz.Pokaż
Łuniniec – miasto na Białorusi, stolica rejonu w obwodzie brzeskim. 23,6 tys. mieszkańców (2010). Za II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą wiejskiej gminy Łuniniec. W okresie międzywojennym swoją siedzibę miała tutaj Brygada KOP Polesie.Pokaż
Maczuliszczy, Moczuliszcze – osiedle typu miejskiego na Białorusi, w obwodzie mińskim w rejonie mińskim, 7,3 tys. mieszkańców (2010). Znajduje się tu 50 baza lotnicza Sił Powietrznych Białorusi. PrzypisyPokaż
Małoryta – miasto na Białorusi, stolica rejonu w obwodzie brzeskim. 11,7 tys. mieszkańców (2010). W mieście znajduje się jedyny na Białorusi duży zakład produkujący soki owocowe, musy, przetwory owocowe.Pokaż
Marina Horka - miasto na Białorusi w obwodzie mińskim, stolica rejonu puchowickiego. 21,4 tys. mieszkańców (2010). Jest miastem partnerskim polskich Świebodzic.Pokaż
Miadzioł – miasto na Białorusi, w obwodzie mińskim, siedziba rejonu miadziolskiego, do 1945 wieś w Polsce, w województwie wileńskim, w powiecie postawskim, siedziba gminy Miadzioł. Miadzioł jest położony na Pojezierzu Święciańskim nieopodal jeziora Miastro wliczanego do grupy największego białoruskiego jeziora - Narocz. W pobliżu miejscowości znajduje się też jezioro Miadzioł. Dawniej miejscowość dzieliła się na Stary Miadzioł, wzmiankowany po raz pierwszy w 1454 r.Pokaż
Mikaszewicze (czasem błędnie Mikaszewice, biał. Мiкaшэвiчы) - miasto w południowej Białorusi, w Rejonie Łuninieckim, 100 km na wschód od Pińska, ok. 13,0 tys. mieszkańców (2010). W okresie międzywojennym w granicach II Rzeczypospolitej, na jej wschodniej granicy. W grudniu 1919 roku miejsce tajnych negocjacji polsko-bolszewickich. W trakcie rozmów ustalono listę 1574 Polaków więzionych w Rosji i 307 komunistów uwięzionych w Polsce. Po przerwie, 27 listopada 1919 r.Pokaż
Mińsk, dawniej Mińsk Litewski, – stolica Białorusi, nad Świsłoczą, miasto wydzielone i obwodowe, największy ośrodek gospodarczy, kulturalny i naukowy kraju. Sekretariat założonej w 1991 Wspólnoty Niepodległych Państw. Był miastem królewskim Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej.Pokaż
Mohylew – miasto nad Dnieprem, stolica obwodu mohylewskiego, położone blisko granicy rosyjskiej. Liczący 354,0 tys. mieszkańców (2010). Mohylew jest trzecim co do wielkości miastem w granicach Białorusi i centrum administracyjnym rejonu mohylewskiego.Pokaż
Mołodeczno – miasto położone nad Uszą, stolica rejonu w obwodzie mińskim Białorusi. Odległość od Mińska wynosi 75 km, od Wilna – 130 km, 94,2 tys. mieszkańców (2010). Przed 1939 rokiem było siedzibą powiatu w województwie wileńskim w Polsce.Pokaż
Mozyrz – miasto na Białorusi, na Polesiu, nad Prypecią, w obwodzie homelskim, siedziba rejonu mozyrskiego, port rzeczny, rafineria ropy naftowej, przemysł drzewny i elektrotechniczny, muzeum, 108,8 tys. mieszkańców (2010), liczna mniejszość polska.Pokaż
Mścisław (biał. Мсціслаў, Амсьціслаў, Mścisłaŭ, Amścisłaŭ, ros. Мстиславль, Mstislawl) – miasto na Białorusi, stolica rejonu mścisławskiego obwodu mohylewskiego. 10,7 mieszkańców (2010).Pokaż
Nie należy mylić z wsią Wołkowyja Wołkowysk Herb Flaga Herb Wołkowyska Flaga Wołkowyska Państwo 22x20px Białoruś Obwód grodzieński Populacja • liczba ludności 44 000 Nr kierunkowy +375 1512 Kod pocztowy 231900 Położenie na mapie BiałorusiMapa lokalizacyjna BiałorusiWołkowyskWołkowysk 20px 53°10′N 24°28′E / 53.166666666667, 24.466666666667Na mapach: 53°10′N 24°28′E / 53.166666666667, 24.466666666667{{#coordinates:53|10 24|28 type:city primary name= Wołkowysk }} Commons Multimedia w Wikimedia Commons [https://volkovysk.Pokaż
Nieśwież – miasto w obwodzie mińskim, siedziba rejonu nieświeskiego Białorusi.Pokaż
Nowogródek – miasto w obwodzie grodzieńskim Białorusi, na Wyżynie Nowogródzkiej. 29,2 tys. mieszkańców (2010). Stolica województwa nowogródzkiego Wielkiego Księstwa Litewskiego i I Rzeczypospolitej (1500-1795), stolica województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej.Pokaż
Nowopołock – miasto na Białorusi, w obwodzie witebskim, nad Dźwiną, położone 20 km na zachód od Połocka. Ok. 98,2 tys. mieszkańców (2010).Pokaż
Obwód brzeski (biał. Брэсцкая вобласць, Bresckaja wobłasć) – obwód Białorusi leżący w jej południowo-zachodniej części przy granicy z Polską i Ukrainą. Stolicą utworzonego w 1939 obwodu jest Brześć.Pokaż
Obwód grodzieński (biał. Гродзенская вобласць, Hrodzienskaja wobłasć) – obwód będący częścią Białorusi leżący w jej północno-zachodniej części przy granicy z Polską i Litwą. Stolicą obwodu jest Grodno.Pokaż
Obwód homelski (białor. Гомельская вобласць, Homielskaja wobłasć) – obwód Białorusi leżący w jej południowo-wschodniej części przy granicy z Rosją i Ukrainą. Stolicą obwodu jest Homel.Pokaż
Obwód miński (biał. Мíнская во́бласць, Minskaja wobłasć, ros. Минская область) – obwód Białorusi leżący w jej centralnej części kraju. Stolicą obwodu jest Mińsk.Pokaż
Obwód mohylewski (biał. Магілёўская вобласць, Mahilouskaja wobłasć) – obwód Białorusi leżący we wschodniej części przy granicy z Rosją. Stolicą obwodu jest Mohylew.Pokaż
Obwód witebski (biał. Віцебская вобласць, Ві́цебская во́бласьць, Wiciebskaja wobłasć, Wiciebskaja wobłaść) – obwód Białorusi leżący w jej północnej części przy granicy z Litwą, Łotwą i Rosją. Stolicą obwodu jest Witebsk.Pokaż
Orsza – miasto na Białorusi, nad Dnieprem, u ujścia Orszycy, w obwodzie witebskim, siedziba rejonu orszańskiego, około 117,2 tys. mieszkańców (2010).Pokaż
Osipowicze - miasto na Białorusi na Polesiu, położone w obwodzie mohylewskim, centrum administracyjne rejonu osipowickiego, 136 km od Mohylewa, nad rzeką Sinią. 32,4 tys. mieszkańców (2010). Węzeł kolejowy, przemysł drzewny, papierniczy, środków transportu, lekki, metalowy, mineralny. Na północ od miasta znajduje się największa na Białorusi elektrownia wodna na rzece Świsłocz.Pokaż
Ostrowiec – miasto i centrum administracyjne rejonu w obwodzie grodzieńskim Białorusi. Miejscowość położona jest nad rzeką Łoszą, 250 km na północny wschód od Grodna, 4 km od stacji kolejowej Hudahaj na linii Mołodeczno-Wilno, powiązana połączeniami drogowymi z Oszmianą. W roku 2010 liczyła 8300 mieszkańców.Pokaż
Pińsk – miasto i port na Białorusi, na Polesiu, nad rzeka Piną, u jej ujścia do Prypeci, w odległości 29 km od kanału Dniepr-Bug. Miasto położone jest administracyjnie w obwodzie brzeskim, do 1939 w województwie poleskim (1921 stolica), węzeł drogowy, stolica diecezji pińskiej (1925), seminarium duchowne (1925, 2001), 130 600 mieszkańców (2010). Do 1939 Pińsk był miejscem stacjonowania Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej i 84 Pułku Piechoty Strzelców Poleskich.Pokaż
Połock – miasto na Białorusi, u ujścia Połoty do Dźwiny, ok. 82,8 tys. mieszkańców (2010). Centrum rejonu połockiego. Przemysł elektromaszynowy (w tym zbrojeniowy), chemiczny, odzieżowy, skórzano-obuwniczy, mineralny, drzewny, spożywczy, węzeł komunikacyjny, port lotniczy, muzea.Pokaż
Postawy, Pastawy – miasto na Białorusi, centrum administracyjne rejonu postawskiego obwodu witebskiego. Położone w północnej części kraju na Pojezierzu Białoruskim, nad rzeką Miadziołką – dopływem Dzisny, 20 km od granicy z Litwą. Liczba mieszkańców wynosi 19,8 tys. (2010). Od roku 2008 miasto partnerskie Wejherowa.Pokaż
Prużana – miasto na Białorusi, położone w obwodzie brzeskim, liczące 19,0 tys. mieszkańców (2010).Pokaż
Rejon październikowy – administracyjny rejon Mińska, stolicy Białorusi, położony w południowej części miasta pomiędzy liniami kolejowymi Mińsk–Brześć i Mińsk–Homel. W jego skład wchodzi węzeł przemysłowy Koladzicze i osiedle Sokół. Powierzchnia 19,27 km, 156 tys. mieszkańców.Pokaż
Rejon puchowicki – rejon w centralnej Białorusi, w obwodzie mińskim. Nazwa rejonu pochodzi od miejscowości Puchowicze, lecz stolicą rejonu jest Maryjna Górka.Pokaż
Rohaczów - miasto na Białorusi w obwodzie homelskim, nad Dnieprem. Stolica administracyjna rejonu rohaczewskiego. 33,6 tys. mieszkańców (2010). Przemysł spożywczy, materiałów budowlanych, paszowy, uzdrowisko balneologiczne, przystań rzeczna.Pokaż
Rudzieńsk - osiedle typu miejskiego na Białorusi, w obwodzie mińskim w rejonie puchowickim, 2,8 tys. mieszkańców (2010), położone ok. 40 km na południowy wschód od Mińska. Przez miejscowość przechodzi linia kolejowa.Pokaż
Samochwałowicze — wieś na Białorusi w rejonie mińskim obwodu mińskiego, nad Ptyczem, administracyjne centrum rady wiejskiej. Wieś leży przy drodze Mińsk-Słuck (А243), około 10 km na południe od Mińska. Dawniej wspólną nazwą Samochwałowicze określano miasteczko, wieś i folwark. Dobra samochwałowickie należały na początku XVIII wieku do Chaleckich, potem drogą wiana Anny z Chaleckich przeszły w ręce księcia Albrechta Radziwiłła, starosty rzeczyckiego, następnie drogą posagu w ręce Michała Puzyny.Pokaż
Sławograd – miasto na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, centrum administracyjne rejonu sławogradzkiego. 7,9 tys. mieszkańców (2010). Do 1945 pod nazwa Propojsk. W mieście w 1953 roku urodził się Alaksandr Antonienka – białoruski parlamentarzysta. PrzypisyPokaż
Słonim – miasto w obwodzie grodzieńskim Białorusi przy ujściu Issy do Szczary. 48,8 tys. mieszkańców (2010), przemysł lekki, papierniczy, meblarski, spożywczy, elektromaszynowy, chemiczny, muzeum. Od 1507 stolica powiatu województwa nowogródzkiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, od 1569 I Rzeczypospolitej.Pokaż
Słuck – miasto na Białorusi, w obwodzie mińskim, centrum administracyjne rejonu słuckiego. Leży 105 km na południe od Mińska, nad rzeką Słucz, dawna polska rezydencja magnacka. W 2010 liczył 61,4 tys. mieszkańców.Pokaż
Smolewicze – miasto na Białorusi w obwodzie mińskim, stolica rejonu smolewickiego. 15,1 tys. mieszkańców (2010).Pokaż
Soligorsk – miasto na Białorusi, w obwodzie mińskim, na południe od Słucka, nad Zbiornikiem Soligorskim na Słuczy (lewy dopływ Prypeci). Ludność - 102300 mieszkańców (2010). Centrum administracyjne rejonu soligorskiego. Przemysł chemiczny (nawozy potasowe), spożywczy, elektromaszynowy, mineralny, drzewny, lekki, miasto od 1963.Pokaż
Stare Dorohi (Stare Drogi, Stare Dorohy, Stare Dorogi, biał. Старыя Дарогі, Staryja Darohi) - miasto na Białorusi w obwodzie mińskim, stolica rejonu starodoroskiego. 11,0 tys. mieszkańców (2010). PrzypisyPokaż
Stolin – miasto na Polesiu na Białorusi, nad Horyniem, w obwodzie brzeskim, siedziba władz rejonu stolińskiego, około 15 km od granicy z Ukrainą, do 1945 siedziba powiatu stolińskiego w województwie poleskim, 12 400 mieszk. (2010)Pokaż
Stołpce – miasto na Białorusi, w obwodzie mińskim, centrum administracyjne rejonu stołpeckiego, położona przy trasie linii kolejowej Warszawa – Brześć – Baranowicze – Mińsk. Miasto liczy 15,4 tys. mieszkańców (2010). Stołpce położone są około 70 km na południowy zachód od Mińska.Pokaż
Świsłocz – miasto w obwodzie grodzieńskim w zachodniej części Białorusi, 15 km od granicy z Polską, centrum rejonu świsłockiego. W 2010 roku miało 6,9 tys. ludności.Pokaż
Uzda – miasto na Białorusi w obwodzie mińskim, stolica rejonu uździeńskiego, 9,7 tys. mieszkańców (2010).Pokaż
Wietka – miasto na Białorusi w obwodzie homelskim. Stolica administracyjna rejonu wietkowskiego. 8 tys. mieszkańców (2010).Pokaż
Wilejka – miasto na Białorusi, w obwodzie mińskim, siedziba rejonu wilejskiego, do 1945 w Polsce, w województwie wileńskim, siedziba powiatu wilejskiego. Wilejka leży nad Wilią.Pokaż
Witebsk – miasto położone w północno-wschodniej części Białorusi, nad rzeką Dźwiną. Liczba mieszkańców: 348,8 tys. (dane z 2010 r.)Pokaż
Woronów – osiedle typu miejskiego na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, siedziba rejonu woronowskiego, 32 km od Lidy, 13 km od granicy z Litwą, 6,3 tys. mieszkańców (2010). Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z roku 1536. W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą wiejskiej gminy Werenów. W mieście znajduje się kościół księży pallotynów z 1995 roku, stojący w miejscu drewnianego kościoła zburzonego przez komunistów w 1967 roku oraz niewielka cerkiew.Pokaż
Wsielub – wieś (dawniej miasteczko) na Białorusi, w rejonie nowogródzkim obwodu grodzieńskiego. Centrum administracyjne sielsowietu. Po raz pierwszy wspomniana w 1422 na pieczęci Jana Niemiry („+ s x iohanis x de x wselub x”). W latach 1921-1939 w powiecie nowogródzkim woj. nowogródzkiego II Rzeczypospolitej, siedziba gminy Wsielub. W 1921 roku miejscowość liczyła 736 mieszkańców. Po II wojnie światowej wieś weszła w skład Białoruskiej SRR. Od 1991 w niepodległej Białorusi.Pokaż
Wysokie, dawniej: Wysokie Litewskie – miasto na Białorusi w obwodzie brzeskim przy granicy z Polską. 5,4 tys. mieszkańców (2010). Stacja kolejowa na linii do Brześcia.Pokaż
Zasław – miasto na Białorusi, w obwodzie mińskim, 12 km na północny zachód od Mińska nad rzeką Świsłocz, 14,2 tys. mieszkańców (2010).Pokaż
Zdzięcioł – miasto na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, centrum administracyjne rejonu zdzięciolskiego, 47 km od Lidy. Liczy 7800 mieszkańców (2010).Pokaż
Żabinka – miasto na Białorusi w obwodzie brzeskim, centrum administracyjne rejonu żabineckiego. Leży przy ujściu rzeki Żabinka do Muchawca. 13,1 tys. mieszkańców (2010). Miasto znajduje się 30 km na południowy wschód od Brześcia. Stanowi węzeł kolejowy. Drogi na Brześć, Kobryń i Kamieniec.Pokaż
Żodzino – miasto na Białorusi, w obwodzie mińskim, 50 km na wschód od Mińska, nad Plisą (prawy dopływ Berezyny). 61,8 tys. mieszkańców (2010). Fabryka samochodów ciężarowych BiełAZ. Przemysł lekki, mineralny, metalowy, elektrotechniczny, drzewny, spożywczy.Pokaż
Żyrmuny – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie woronowskim, do 1945 w województwie nowogródzkim, w powiecie lidzkim, siedziba gminy Żyrmuny, kościół, 92 mieszk. (2004). We wsi znajduje się kościół Znalezienia Krzyża Świętego.Pokaż

Jeziora i rzeki na mapie Białorusi
Berezyna – rzeka na Białorusi, prawy dopływ Dniepru o długości 613 km i powierzchni dorzecza 24 500 km². Wypływa ze źródeł na północ od Wzniesień Mińskich w pobliżu Dokszyc, do Dniepru wpływa na zachód od Homla. Rzeka jest zamarznięta od początku grudnia do początku kwietnia. Żeglowna na długości 505 km, do ujścia rzeki Sergucz. W latach 1793-1804 została połączona systemem kanałów z Dźwiną.Pokaż
Drywiaty (biał. Дрывя́ты, woziera Drywiaty) – jezioro na Białorusi w rejonie brasławskim obwodu witebskiego, na południowym skraju miasta Brasław. Należy do Brasławskiej grupy jezior. Jezioro leży w dorzeczu Drujki, która bierze swój początek w jego północno-wschodniej części. Należy do grupy jezior niezbyt głębokich, ale dużych powierzchniowo. Długość linii brzegowej wynosi 37,6 km, zlewnia ma powierzchnię 459 km². 20% powierzchni zlewni pokryta jest lasami i krzewami, 10% – bagnami.Pokaż
Dzisna (Lit. Dysna, biał. Дзісна – lewy dopływ Dźwiny. Wypływa z jeziora Dzisna na Litwie i przez większą część biegu płynie przez obwód witebski Białorusi. Jej długość wynosi 178 km, obszar zlewni — 8180 km. Wpada do Dźwiny koło miasta tej samej nazwy.Pokaż
Ikaźń — jezioro na Białorusi w rejonie brasławskim obwodu witebskiego, 14 km na wschód od Brasławia, w pobliżu wsi Ikaźń. Należy do absternowskiej grupy jezior. Leży w dorzeczu Drujki. Długość linii brzegowej wynosi 12,7 km, powierzchnia zlewiska jeziora - 25, 3 km². Stoki kotliny jeziorza mają wysokość 12-15 m. W górnej części stoki zaorane, na południowym wschodzie - porośnięte lasem. Brzegi jeziora niskie, abrazyjne, zakrzewione.Pokaż
Kotra – rzeka przepływająca przez Białoruś i Litwę. W okresie międzywojennym Kotra była rzeką wypływającą z jeziora Pielesa, która po około kilometrze od wypływu z tego jeziora ulegała bifurkacji – rozdzielała się na dwie rzeki: Kotrę płynącą na południowy zachód i wpadającą do Niemna oraz Dubowkę, która po kilku kilometrach zmieniała nazwę na Uła, płynącą na północny zachód i wpadającą do Mereczanki.Pokaż
Leśna Lewa, dawniej także Leśna Wschodnia – rzeka na Białorusi. Długość rzeki wynosi 50 km, powierzchnia zlewni 750 km², a średni przepływ to 3,6 m³/s. Leśna Lewa łączy się w okolicach Kamieńca na Białorusi z rzeką Leśną Prawą, tworząc rzekę Leśną o dwóch źródłach, będącą dopływem Bugu.Pokaż
Marycha – rzeka na pograniczu polsko-litewskim. Jest lewobrzeżnym dopływem Czarnej Hańczy III rzędu. Powierzchnia zlewni wynosi 432,4 km², w tym 22,6 km² poza granicami kraju.Pokaż
Muchawiec - rzeka na Białorusi, prawostronny dopływ Bugu. Długość rzeki to około 150 km, powierzchnia dorzecza - 6350 km². Zaczyna się w Prużanie z połączenia rzeki Mucha i kanału Wiec. Dalej płynie po Polesiu, między innymi przez Kobryń, Żabinkę, Brześć, by wpaść do Bugu poniżej twierdzy brzeskiej. Rzeka połączona jest Kanałem Królewskim z Piną, dopływem Prypeci, co stwarza możliwość żeglugi z Bałtyku, poprzez Wisłę, Bug, Muchawiec, Pinę, Prypeć i Dniepr do Morza Czarnego.Pokaż
Narocz – jezioro w północno-zachodniej Białorusi, w dorzeczu Wilii. Największe w tym kraju. Wraz z jeziorami Miastro, Batoryn i Blednaje tworzy grupę jeziora Narocz.Pokaż
Ptycz biał. Пціч) - rzeka na Białorusi, lewy dopływ Prypeci. Długość rzeki wynosi 421 km, basen 9470 km². Źródła znajdują się na Wysoczyźnie Mińskiej, płynie przez Polesie. Zasilanie mieszane, w większości śnieżne. Wylewy od drugiej połowy marca do maja, podwyższają stan wody o 2 - 3 metrów. Przy wysokiej wodzie część wód wpływa do rzeki Świsłocz. Skuta lodami od od grudnia do marca. Na rzece Zalew Wołczkowicki. Spływ drewna na rzece. Żeglowna na długości 80 km od ujścia.Pokaż
Pulwa — rzeka w Polsce i na Białorusi, prawy dopływ Bugu w zlewisku Morza Bałtyckiego. Długość - 54 km (12 km w Polsce, 42 km na Białorusi), powierzchnia zlewni - 535 km² (78 km² w Polsce, 457 km² na Białorusi). Źródła na południe od wsi Nurzec w Polsce, płynie na wschód, przecina granicę, skręca na południe, przepływa przez miasteczko Wysokie Litewskie i uchodzi do Bugu koło wsi Stawy rejonu kamienieckiego. Skanalizowana na odcinku 18 km od wsi Chmiali do granicy z Polską.Pokaż
Słucz – rzeka na Białorusi w obwodach mińskim, homelskim i na granicy homelskiego i brzeskiego, lewy dopływ Prypeci. Długość – 197 km, zlewnia w kształcie trójkąta o powierzchni 5470 km², średni przepływ u ujścia – 22,4 m³/s, spadek – 46,6 m, nachylenie – 0,24‰.Pokaż
Soż – rzeka w Białorusi i Rosji, lewy dopływ Dniepru. Długość 648 km. Soż przepływa przez Homel, drugie pod względem wielkości miasto Białorusi, gdzie średnie natężenie przepływu rzeki wynosi 207 m³/s. Powierzchnia dorzecza wynosi 42 100 km². Wpadają do niej rzeki: Ipuć i inne. Na odcinku 20 km stanowi granicę pomiędzy Ukrainą a Białorusią.Pokaż
Strusto – jezioro o powierzchni 13 km² na Białorusi, w obwodzie witebskim. Ma połączenie z położonym bezpośrednio na północy jeziorem Snudy.Pokaż
Styr – rzeka na Ukrainie i Białorusi, prawy dopływ Prypeci. Długość rzeki - 483 km, powierzchnia zlewiska 13 100 km². Źródła w pobliżu Brodów w obwodzie lwowskim, przepływa przez obwód rówieński i obwód wołyński, na Białorusi w rejonie brzeskim wpada do Prypeci. Największe dopływy: Ikwa, Stubło (prawe). W czasie I wojny światowej wzdłuż Styru przebiegała linia frontu pomiędzy wojskami austro-węgierskimi i rosyjskimi Największym miastem położonym nad Styrem jest Łuck.Pokaż
Szczara - rzeka w obwodzie brzeskim і grodzieńskim Białorusi, lewy dopływ Niemna, wchodząca w system Kanału Ogińskiego. Długość - 325 km, powierzchnia zlewni - 6990 km², średnie nachylenie - 0,2‰, spadek - 77,7 m. Wypływa z jeziora Kołdyczewo na Wyżynie Nowogródzkiej, wpada do Niemna 2 km na północny wschód od wsi Daszkowce rejonu mostowskiego. Przez Jezioro Wyganowickie (Święcickie) łączy Kanał Ogiński z Jasiołdą w zlewni Prypeci z kolei wpadającej do Dniepru.Pokaż

Góry i łańcuchy górskie na mapie Białorusi
Dzierżyńska Góra (biał. гара Дзяржынская, hara Dziarżynskaja, ros. гора Дзержинская, gora Dzierżinskaja) – najwyższe wzniesienie na Białorusi.Pokaż

Inne miejsca na mapie Białorusi
Zamek w Nieświeżu – zamek w Nieświeżu, w przeszłości stanowił rezydencję rodu Radziwiłłów.Pokaż