Wyszukiwarka miejsc

Interaktywna mapa Litwy wraz z opisem i lokalizacją głównych miast, wsi, jezior, rzek, gór oraz innych obiektów geograficznych i turystycznych. Litwa na mapie świata.

Litwa - podstawowe informacje
Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją, od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą. Pierwsza wzmianka o Litwie pochodzi z 14 lutego 1009, jednak państwo litewskie powstało dopiero w XIII wieku. W XIV wieku ówczesne Wielkie Księstwo Litewskie było największym państwem w Europie, w 1385 weszło w związki z Polską, które przerodziły się w 1569 w trwałą unię realną. W latach 1795–1918 Litwa znajdowała się pod władzą rosyjską. W 1918 powstała niepodległa Republika Litewska, w 1940 przekształcona w Litewską Socjalistyczną Republikę Radziecką. 11 marca 1990 Litwa ogłosiła deklarację niepodległości.

Regiony, miasta, wsie na mapie Litwy
Abele – miasto na Litwie. 1,3 tys mieszkańców.Pokaż
Aleksota – lewobrzeżna dzielnica administracyjna Kowna, położona na południowy zachód od Śródmieścia, na lewym brzegu Jesi, obejmuje Aleksotę, Fredę, Koźliszki, Marwiankę, pełni funkcje mieszkaniowe. Na Aleksocie znajduje się II fort Twierdzy Kowno. W Aleksocie powstał też pierwszy kowieński most podczas przeprawy wojsk napoelońskich w 1812 r. Obecny most aleksocki (Witolda Kiejstutowicza) został zbudowany w 1930 r. W 1861 r.Pokaż
Alojzów – miasteczko na Litwie, położone w okręgu poniewieskim, w rejonie kupiszeckim, nad Piwesą. Liczy 427 mieszkańców (2003).Pokaż
Andrzejewo – miasteczko na Litwie, położone w okręgu kłajpedzkim, w rejonie kłajpedzkim. Liczy 718 mieszkańców (2001). W 1780 Andrzej Racewicz wzniósł tutaj drewniany kościół pw. św. Andrzeja.Pokaż
Antokol (lit. Antakalnio seniūnija, Antakalnis) – lewobrzeżna dzielnica administracyjna Wilna. Na Antokolu znajduje się kościół św. Piotra i Pawła i pałac Sapiehów. W 1812 stoczono bitwę na Antokolu. PrzypisyPokaż
Barzdy - miasteczko na Litwie w okręgu mariampolskim w rejonie Szaki, położone ok. 7 km na północ od Pilwiszek, siedziba starostwa Barzdy. Zlokalizowane przy drodze Pilwiszki-Szaki nad rzeką Miluppą. Znajduje się tu poczta, kościół parafialny, cmentarz, biblioteka i ośrodek kultury.Pokaż
Bazyliany lub Podubiś Bazyliański – miasteczko na Litwie, położone w okręgu szawelskim, w rejon szawelskim. Liczy 475 mieszkańców (2001).Pokaż
Bejsagoła – miasteczko na Litwie, położone w okręgu szawelskim, w rejonie radziwiliskim, 31 km na północ od Kiejdan. Miasteczko liczy 2 548 mieszkańców (2001). Siedziba starostwa Bejsagoła. Znajduje się tu kościół parafialny, szkoła, poczta, stacja kolejowa i pałac w stylu romantycznym otoczony parkiem. Herb miejski nadał Bejsagole Stanisław August Poniatowski w 1791.Pokaż
Betygoła - miasteczko na Litwie, położone w okręgu kowieńskim w rejonie rosieńskim, na zachód od Rosieni. Miasteczko liczy 559 mieszkańców (2001). Siedziba starostwa Betygoła. Znajduje się tu kościół, szkoła, poczta, pomnik Witolda i muzeum. W pobliżu miasteczka grodzisko. Od 2003 roku miasteczko posiada własny herb, nadany dekretem prezydenta Republiki LitewskiejPokaż
Bezdany - miasteczko na Litwie na północny wschód od Wilna w rejonie wileńskim, siedziba gminy Bezdany. 26 września 1908 niedaleko miejscowości grupa bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej pod dowództwem Józefa Piłsudskiego przeprowadziła brawurowy napad na rosyjski pociąg. 15px Osobny artykuł: Akcja pod Bezdanami. Liczba mieszkańców: 315, 308, 445, 750, 678, 1 971, 835Pokaż
Bolniki – miasteczko na Litwie, położone w okręgu uciańskim w rejonie malackim, siedziba starostwa Bolniki, 17 km na południowy zachód od Owanty, 470 mieszkańców (2001). Znajduje się tu kościół katolicki z pocz. XX wieku, szkoła podstawowa, poczta, ambulatorium i biblioteka.Pokaż
Bopty – miasteczko na Litwie, nad Niewiażą, w okręgu kowieńskim, w rejonie kowieńskim, siedziba starostwa Bopty, kościół, szkoła, urząd pocztowy. Miejscowość w roku 2001 liczyła 1715 mieszkańców. PrzypisyPokaż
Botoki – miasteczko na Litwie, położone w okręgu tauroskim w rejonie tauroskim, 19 km na północny wschód od Taurogów, 380 mieszkańców (2001). Siedziba starostwa Botoki. Litewski pomnik urbanistyki. Znajduje się tu kościół parafialny katolicki i luterański, szkoła oraz poczta. 2 km od miasteczka położona jest stacja kolejowa, a przez miasto przebiega droga Taurogi-Skaudwile. Grodzisko w Botokach o rozmiarach 40 × 22 metry i wysokości wałów 8-9 metrów datowane jest na koniec XIII wieku.Pokaż
Butrymańce - miasteczko na Litwie w okręgu olickim w rejonie Olita, położone ok. 21 km na północny wschód od Olity, siedziba starostwa. Znajduje się tu poczta, szkoła, siedziba parafii i kościół. Miasteczko jest zabytkiem urbanistyki - zachowany został radialny układ urbanistyczny. W XIV/XV wieku książę litewski Witold osadził tu Tatarów, od 1720 miasteczko. Miejscowość rozwijała się dzięki handlowi i swojemu położeniu na trakcie z Wilna do Olity i dzięki bliskości Puni.Pokaż
Czerwony Dwór - osiedle (lit. gyvenvietė, duża wieś) w rejonie kowieńskim położona na zachód od Kowna u zbiegu rzek Niemna i Niewiaży. 4092 mieszkańców. Siedziba starostwa. We wsi zachowany zamek z XVII wieku i dwór.Pokaż
Datnów – miasteczko na Litwie, na Auksztocie, nad Datnówką, w okręgu kowieńskim, w rejonie kiejdańskim, przy drodze Kiejdany – Szawle.Pokaż
Daugi - miasto na Litwie, położone w okręgu olickim, 20 km od Olity.Pokaż
Daugiele – miasteczko na Litwie, położone w okręgu uciańskim w rejonie uciańskim, siedziba starostwa Daugiele, 19 km na północny wschód od Uciany przy drodze Uciana-Jeziorosy, 351 mieszkańców (2001). Znajduje się tu kościół katolicki z XIX wieku, szkoła podstawowa, poczta, ambulatorium oraz w pobliżu grodzisko o rozmiarach 40 × 30 metrów i wysokości kopca 15-18 metrów. Od 2004 roku miejscowość posiada własny herb i flagę nadane dekretem Prezydenta Republiki Litewskiej.Pokaż
Dobejki, miasteczko na Litwie, na Auksztocie, nad Oknistą, w okręgu uciańskim, w rejonie oniksztyńskim, 17 km na północny wschód od Onikszt, siedziba gminy Dobejki, 452 mieszk. , kościół, szkoła, urząd pocztowy.Pokaż
Domejkowo – miasteczko na Litwie, położone w okręgu kowieńskim i w rejonie kowieńskim. Do 1850 własność Jana Kudrewicza, następnie przeszła w ręce Martusewicza. Liczy 4 704 mieszkańców (2001). Posiada gimnazjum założone w latach 20. XX w. PrzypisyPokaż
Dowile lub Dawile – miasteczko na Litwie, położone w okręgu kłajpedzkim i w rejonie kłajpedzkim. Liczy 1 100 mieszkańców (2001).Pokaż
Druskieniki – miasto na Litwie, popularne uzdrowisko położone na brzegu Niemna. Ludność: 16647 mieszkańców, powierzchnia miasta - 22 km². Największe i najnowocześniejsze uzdrowisko na Litwie, jedno z najlepszych uzdrowisk klimatycznych i balneologicznych w Europie. Występują tu liczne źródła mineralne i pokłady borowiny. Znajduje się tu 9 sanatoriów i centrum balneologiczne.Pokaż
Dubinki – miasteczko na Litwie w rejonie malackim, na Pojezierzu Malackim, nad Jeziorem Oświe (Dubińskim), siedziba dyrekcji Oświańskiego Parku Regionalnego, 50 km na północny wschód od Wilna. W XVI i XVII wieku jedna z głównych posiadłości linii kalwińskiej rodu Radziwiłłów. Prawdopodobne miejsce urodzenia Barbary Radziwiłłówny.Pokaż
Dusiaty - miasto na Litwie, położone w okręgu uciańskim, 30 km od Jeziorosów w rejonie jezioroskim.Pokaż
Ejragoła – miasto na Litwie, położone nad brzegiem rzeki Dubissy w okręgu kowieńskim, 31 km od Rosieni.Pokaż
Giełwany – miasteczko na Litwie, w okręgu wileńskim, w rejonie szyrwinckim, położone ok. 14 km na południowy wschód od Wieprzy, nad brzegiem rzeki Szyrwinta. Siedziba starostwa Giełwany. Znajduje się tu kościół, szkoła i poczta. Istniał tu zamek obronny pamiętający najazdy szwedzkie i tatarskie.Pokaż
Girtakol – miasteczko na Litwie, położone w okręgu kowieńskim i w rejonie rosieńskim. Liczy 997 mieszkańców (2001). Do 1835 własność biskupów żmudzkich.Pokaż
Godlewo - miasto na Litwie, położone w okręgu kowieńskim, 10 km od Kowna.Pokaż
Gordoma – miasteczko na Litwie, położone w okręgu kłajpedzkim i w rejonie szyłokarczemskim nad rzeką Teneńką. Liczy 437 mieszkańców (2001).Pokaż
Gudele – miasteczko na Litwie w okręgu mariampolskim w rejonie Mariampol, położone na zachód od Mariampola i ok. 7 km od jeziora Amalwa. Siedziba starostwa Gudele. Za Królestwa Polskiego istniała wiejska gmina Gudele.Pokaż
Ignalino – miasto na Litwie, w okręgu uciańskim, położone w północno-wschodniej części kraju w Auksztocie. W okresie II Rzeczpospolitej w województwie wileńskim, powiecie święciańskim, gminie Daugieliszki. Siedziba samorządu i starostwa, mieszkańców ok. 7500, a w całym starostwie ok.  25 tys. W okolicy miasta utworzony w 1974 r. Auksztocki Park Narodowy (21,100 ha), liczne jeziora (ok.  200, w samym Parku ponad sto) i pierwotne lasy.Pokaż
Iłoki – miasteczko na Litwie, położone w okręgu kłajpedzkim i w rejonie szkudzkim przy granicy z Łotwą. Liczy 1 165 mieszkańców (2001).Pokaż
Janów – miasto na Litwie, położone w pobliżu Kowna, siedziba rejonu janowskiego w okręgu kowieńskim, 34,7 tys. mieszkańców (2005).Pokaż
Jaswojnie – miasteczko na Litwie, położone w okręgu kowieńskim, w rejonie kiejdańskim, nad rzeką Szuszwą. Liczy 1 545 mieszkańców (2001).Pokaż
Jewie – miasto na Litwie, położone w okręgu wileńskim, 14 km od Elektren, nad jez. Jewie (Vievis). Przed II wojną światową Jewie były jedną z gmin, które miały najwyższy współczynnik ludności polskiej na terenie Litwy (77%).Pokaż
Jeziorosy – miasto na Litwie, na Auksztocie, w okręgu uciańskim, siedziba rejonu jezioroskiego, 49 km od Uciany.Pokaż
Jezno – miasto na Litwie, położone w okręgu kowieńskim, 16 km od Pren w rejonie preńskim.Pokaż
Jurbork - miasto na Litwie, położone w okręgu tauroskim, usytuowane na prawym brzegu rzeki Niemen. Znany był też pod nazwami Jurborg i Jurburg.Pokaż
Kajry – miasteczko na Litwie, położone w okręgu szawelskim i w rejonie szawelskim. Liczy 1158 mieszkańców (2001).Pokaż
Kalwaria – miasto na Litwie, położone w okręgu mariampolskim na Suwalszczyźnie. Położone nad rzeką Szeszupą, liczy 5 044 mieszkańców, znajduje się na trasie projektowanej autostrady Via Baltica.Pokaż
Kaplice – miasteczko na Litwie, w okręgu kowieńskim, w rejonie janowskim, 399 mieszk. , kościół, szkoła, urząd pocztowy.Pokaż
Kibarty – miasto na Litwie, położone w okręgu mariampolskim, 16 km od Wyłkowyszek, przy granicy z obwodem kaliningradzkim, stolica starostwa.Pokaż
Kieturwłoki - miasteczko na Litwie w okręgu mariampolskim w rejonie Wyłkowyszki, położone ok. 14 km na zachód od Mariampola, siedziba starostwa Kieturwłoki. Zlokalizowane przy drodze Wyłkowyszki-Kalwaria nad rzeką Szejmeną. Znajduje się tu poczta, kościół parafialny i cmentarz. Za Królestwa Polskiego siedziba wiejskiej gminy Karkliny.Pokaż
Kinty – miasteczko na Litwie, położone w okręgu kłajpedzkim i w rejonie szyłokarczemskim nad Zalewem Kurońskim. Liczy 833 mieszkańców (2001).Pokaż
Kławany – miasteczko na Litwie, położone w okręgu szawelskim, w rejonie pokrojskim, 4 km na południowy wschód od stolicy rejonu Pokrojów. Miasteczko liczy 980 mieszkańców (2001). Siedziba starostwa Kławany. Znajduje się tu kościół parafialny, szkoła i poczta. Od 1997 roku miasteczko posiada własny herb, nadany dekretem prezydenta Republiki Litewskiej.Pokaż
Kołotowo – miasteczko na Litwie, położone w okręgu kowieńskim i w rejonie kowieńskim. Liczy 1 367 mieszkańców (2001).Pokaż
Komaje – miasteczko na Litwie, położone w okręgu poniewieskim, w rejonie rakiszeckim. Liczy 681 mieszkańców (2001). Dawna własność Tyzenhausów, Komajewskich (od ok. 1594) i Pietkiewiczów (od 1788).Pokaż
Koniawa − wieś na Litwie, zamieszkana przez 39 ludzi, w rejonie orańskim.Pokaż
Korciany - miasteczko na Litwie, położone w okręgu kłajpedzkim w rejonie kretynskim, 15 km na wschód od Kretyngi, 2 176 mieszkańców (2004). Siedziba starostwa Korciany. Znajduje się tu kościół parafialny, szkoła, poczta i lotnisko cywilne. Dekretem prezydenta Republiki Litewskiej miasteczko otrzymało w 1999 herb.Pokaż
Kowarsk - miasto na Litwie, położone w okręgu uciańskim, 15 km od Onikszt w rejonie onikszteckim.Pokaż
Kowno – drugie pod względem liczby mieszkańców miasto Litwy (około 320 tys. mieszkańców w 2011 roku) i największy ośrodek przemysłowy kraju. Położone w środkowej Litwie u zbiegu Niemna i Wilii. Do 1918 Kowno było miastem granicznym, a współczesne lewobrzeżne dzielnice Aleksota i Poniemoń leżały w Królestwie Polskim. W okresie międzywojennym Kowno, od 1920 roku, pełniło rolę stolicy Litwy. W okresie tym liczba mieszkańców wzrosła z 90 tys. do 150 tys.Pokaż
Krakinów – miasteczko na Litwie położone w okręgu poniewieskim w rejonie poniewieskim, na południowy zachód od Poniewieża, 2003 mieszkańców (2001). Siedziba gminy Krakinów, znajduje się tu także kościół, kaplica, gimnazjum, poczta, muzeum i dyrekcja Parku Regionalnego Krakinów (park krajobrazowy). Na wschód od miasteczka znajdują się 3 miejscowości znane z powieści Potop Henryka Sienkiewicza - oddalone o 9 km Mitruny i o 16 km miasteczko Pacunele oraz oddalona o 13 km wieś Wodokty.Pokaż
Krakopol - miasteczko na Litwie w okręgu olickim w rejonie Olita, położone ok. 21 km na północny zachód od Olity i 10 km na północny wschód od Simna, nad rzeką Pierszałką, dopływem Niemenu. Siedziba starostwa Krakopol. Znajduje się tu poczta, kościół i szkoła. Dekretem prezydenta Republiki Litewskiej od 2007 roku miejscowość posiada własny herb. Za Królestwa Polskiego istniała wiejska gmina Krakopol.Pokaż
Krasna – miasteczko na Litwie, w okręgu olickim, w rejonie łoździejskim, 10 km na zachód od Simna. Siedziba gminy Krasna. Miejscowość położona przy drodze Kalwaria-Olita i przy linii kolejowej łączącej Olitę z Suwałkami w Polsce (stacja kolejowa Krasna). Znajduje się tu poczta, kościół i szkoła. Za Królestwa Polskiego istniała wiejska gmina Krasna. Dekretem prezydenta Republiki Litewskiej miejscowość od 2002 roku posiada własny herb.Pokaż
Kretynga – miasto (21500 mieszk. ) na Litwie, w pobliżu Połągi.Pokaż
Kronie - miasteczko na Litwie w okręgu kowieńskim w rejonie Koszedary, położone kilka kilometrów na wschód od rzeki Niemen i ok. 20 km. od Koszedarów. Siedziba starostwa Kronie. Przez miejscowość przechodzi droga Rumszyszki-Olita. Znajduje się tu poczta, kościół, cerkiew, szkoła i grodzisko. Miejscowość jest litewskim zabytkiem urbanistyki (sieć ulic i rynek). Dekretem prezydenta Republiki Litewskiej miejscowość od 2007 roku posiada herb.Pokaż
Kruki – miasteczko na Litwie, położone w okręgu szawelskim i w rejonie janiskim, w pobliżu granicy z Łotwą. Liczy 602 mieszkańców (2001).Pokaż
Krupie – miasteczko na Litwie, położone w okręgu szawelskim i w rejonie okmiańskim. Liczy 614 mieszkańców (2001).Pokaż
Kryklany – miasteczko na Litwie, położone w okręgu poniewieskim, w rejonie pozwolskim. Liczy 290 mieszkańców (2001).Pokaż
Kule – miasteczko na Litwie, położone w okręgu telszańskim, w rejonie płungiańskim, 19 km na południowy zachód od Płungian. Miasteczko liczy 704 mieszkańców (2001). Siedziba starostwa Kule. Znajduje się tu kościół, szkoła, biblioteka, ośrodek kultury i poczta. Od 2008 roku miasteczko posiada własny herb, nadany dekretem prezydenta Republiki Litewskiej.Pokaż
Kulwa – wieś na Litwie, położona w okręgu kowieńskim w rejonie janowskim, siedziba gminy Kulwa. Miejscowość zamieszkana przez 405 mieszkańców (2001). We wsi urodził się i zmarł Abraham Kulwieć, teolog i nauczyciel, który przełożył na język litewski katechizm luterański. Ród Kulwieciów wywodzi swoje nazwisko od tej miejscowości. We wsi znajduje się kościół z 1650 roku, wielokrotnie przebudowany.Pokaż
Kurkle, miasteczko na Litwie, na Aukstocie, nad Wiryntą, w okręgu uciańskim, w rejonie oniksztyńskim, 15 km na południe od Onikszt, siedziba gminy Kurkle, 474 mieszk. , kościół, szkoła, urząd pocztowy.Pokaż
Lacków - miasteczko na Litwie, położone w okręgu telszańskim, w rejonie możejskim, 12 km na północny zachód od Możejek przy granicy z Łotwą. Miasteczko liczy 235 mieszkańców (2001). Znajduje się tu kościół, biblioteka i filia szkoły w Możejkach. Od 2008 roku miasteczko posiada własny herb, nadany dekretem prezydenta Republiki Litewskiej.Pokaż
Lale – miasteczko na Litwie, położone w okręgu szawelskim i w rejonie kielmskim. Liczy 544 mieszkańców (2001).Pokaż
Landwarów – miasto na Litwie, w obwodzie wileńskim (odległość do Wilna – 18 km), rejonie trockim (do Trok – 9 km). Prawa miejskie Landwarów otrzymał w 1949, herb w 2001. Obecnie najludniejsze miasto w rejonie trockim.Pokaż
Lejpuny – miasteczko na Litwie w okręgu olickim w rejonie Druskieniki, położone ok. 12 km na północny zachód od Druskienik, nad rzeką Poserejką, dopływem Niemna. Siedziba starostwa Lejpuny. Znajduje się tu poczta, kościół, szkoła, muzeum i park krajobrazowy przy dworze z XVIII/XIX wieku. Dekretem prezydenta Republiki Litewskiej od 2000 roku miejscowość posiada własny herb.Pokaż
Lenkimy – miasteczko na Litwie, położone w okręgu kłajpedzkim i w rejonie szkudzkim przy granicy z Łotwą. Liczy 779 mieszkańców (2001).Pokaż
Ligumy – miasteczko na Litwie, położone w okręgu szawelskim i w rejonie pokrojskim, nad rzeką Kroją. Liczy 664 mieszkańców (2001).Pokaż
Linków - miasto na Litwie, położone w okręgu szawelskim, 18 km od Pokrojów, w rejonie pokrojskim.Pokaż
Ludwinów - miasteczko na Litwie w okręgu mariampolskim w rejonie Mariampol, położone nad rzeką Szeszupą, ok. 10 km na południe od Mariampola. Siedziba starostwa Ludwinów. Za Królestwa Polskiego istniała wiejska gmina Ludwinów. Znajduje się tu kościół, poczta, cmentarz, w okresie międzywojennym istniała tu synagoga. Nazwa pochodzi od założyciela miasteczka Ludwika Konstantego Pocieja.Pokaż
Łabonary – najmniejsze miasteczko na Litwie, w okręgu wileńskim, w rejonie święciańskim. Siedziba gminy Łabonary i dyrekcji Łabonarskiego Parku Regionalnego. Miejscowość położona przy drodze Malaty-Ignalino. Znajduje się tu kościół i niewielka poczta.Pokaż
Ławkosody – miasteczko na Litwie, położone w okręgu telszańskim i w rejonie telszańskim. Liczy 177 mieszkańców (2001).Pokaż
Ławkowo, także Ławków - miasteczko na Litwie, położone w okręgu tauroskim w rejonie szyłelskim, 16 km na południowy wschód od Twer, 998 mieszkańców (2001). Siedziba gminy Ławkowo. Znajduje się tu kościół, poczta, szkoła i stacja meteorologiczna. Miasteczko znajduje się na skrzyżowaniu dróg Worny-Szweksznie, Kołtyniany-Twery i do Retowa.Pokaż
Łoździeje – miasto na Litwie, na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, nad Kirsną, w okręgu olickim, siedziba rejonie łoździejskim. Nazwa miasta wywodzi się od rzeki Lazda (dzisiejszej Raišupis).Pokaż
Marcinkańce - wieś w okręgu olickim na Litwie, położona na południowy wschód od Merecza. Za II RP siedziba wiejskiej gminy Marcinkańce. Marcinkańce są siedzibą dyrekcji Dzukijskiego Parku Narodowego.Pokaż
Matuzy − wieś na Litwie, zamieszkana przez 1312 ludzi, w rejonie orańskim, 11 km na północny-wschód od Oran.Pokaż
Miedniki Królewskie – wieś na Litwie, w okręgu wileńskim, w rejonie wileńskim, siedziba gminy Miedniki, na drodze Wilno – Mińsk, przy granicy z Białorusią. W sąsiedztwie miejscowości znajdują się 2 z najwyższych wzgórz na Litwie – Józefowa Góra (lit. Juozapinės kalnas) o wysokości 292,7 m n.p.m. i Wysoka Góra (lit. Aukštàsis kálnas) 293,84 m n.p.m.Pokaż
Migańce – wieś na Litwie, w okręgu poniewieskim, w rejonie kupiszeckim. W 1759 w Migańcach urodził się Wawrzyniec Gucewicz.Pokaż
Muśniki – miasteczko na Litwie, w okręgu wileńskim, w rejonie szyrwinckim, położone ok. 12 km na południowy zachód od Szyrwint i 7 km na północ od Kiernowa, nad rzeką Mussą. Siedziba gminy Muśniki. Znajduje się tu kościół, szkoła i poczta.Pokaż
Nerynga – miasto na Litwie, położone na Mierzei Kurońskiej. Nerynga składa się z 4 dawniej rybackich, a obecnie turystycznych wsi położonych na mierzei: Juodkrantė, Preili, Pervalki i Nidy. Połączenie nastąpiło w 1961. Miasto rozciąga się wzdłuż mierzei na 50 km. 8 lipca 1626(?) pod Neryngą (Noringa) wylądowało 6 tysięcy żołnierzy króla Szwecji Gustawa Adolfa. Nida (wówczas w granicach Niemiec) około 1900 stała się modnym kurortem, który przyciągał malarzy i poetów, szczególnie z Królewca.Pokaż
Nidoki - miasteczko na Litwie w okręgu wileńskim w rejonie Wiłkomierz, położone 15 km na wschód Wiłkomierza, nad rzeką Świętą. Siedziba starostwa Nidoki. Znajduje się tu poczta, kościół, szkoła i ruiny dworu.Pokaż
Niemonajcie - miasteczko na Litwie w okręgu olickim w rejonie Olita, położone ok. 18 km na południe od Olity, nad rzeką Niemen. Siedziba starostwa Niemonajcie. Znajduje się tu poczta, kościół i szkoła. Dekretem prezydenta Republiki Litewskiej od 1999 roku posiada własny herb. Za Królestwa Polskiego istniała wiejska gmina Raudań.Pokaż
Nowa Wilejka − lewobrzeżna dzielnica administracyjna Wilna, do 1957 miasto, do 1945 w Polsce, w województwie wileńskim, w powiecie wileńsko-trockim. Nowa Wilejka leży nad Wilejką, we wschodniej części Wilna.Pokaż
Nowy Świat (lit. Naujininkų seniūnija, Naujininkai) – lewobrzeżna dzielnica administracyjna Wilna. W południowej części dzielnicy znajduje się port lotniczy Wilno.Pokaż
Okręg kowieński – jeden z dziesięciu okręgów Litwy, położony w środkowej części kraju. Stolicą okręgu jest miasto Kowno. Powierzchnia okręgu wynosi 8089 km², zamieszkany jest przez 612 532 osoby, a gęstość zaludnienia wynosi 75,7 osób/km². Polacy stanowią 0,74% ludności okręgu.Pokaż
Okręg olicki – jeden z dziesięciu okręgów Litwy, położony w południowej części kraju przy granicy z Polską i Białorusią. Stolicą okręgu jest miasto Olita. Powierzchnia: 5425 km² Ludność: 158 571 osób Gęstość zaludnienia: 29,3 osób/km²Pokaż
Okręg uciański – jeden z dziesięciu okręgów Litwy ze stolicą w Ucianie, położony we wschodniej części kraju. Zajmuje powierzchnię 7201 km² i liczy 150 598 mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosi 20,9 osób/km².Pokaż
Okręg wileński – jeden z dziesięciu okręgów Litwy, położony we wschodniej części kraju przy granicy z Białorusią. Stolicą jest Wilno. Okręg zajmuje powierzchnię 9 731 km² i liczy 810 651 mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosi 83,3 osób/km. Litwini nie używają określenia Wileńszczyzna. Ziemię, które im przypadły kosztem Polski w wyniku pojałtańskiej zmianie granic określają Litwą Wschodnią (lit. Rytų Lietuva).Pokaż
Olita – szóste co do wielkości (70 tys. mieszkańców w 2005) miasto Litwy, położone nad Niemnem, siedziba okręgu olickiego.Pokaż
Olkieniki – miasteczko w południowo-wschodniej Litwie w rejonie orańskim nad Mereczanką, 238 mieszkańców (2001).Pokaż
Owanta (lit. Alunta, także Alanta) - miasteczko położone na Litwie, okręg uciański, Rejon malacki, ok. 460 mieszkańców (2001).Pokaż
Pernarowo – miasteczko na Litwie, położone w okręgu kowieńskim, w rejonie kiejdańskim. Liczy 299 mieszkańców (2001).Pokaż
Pikiele - miasteczko na Litwie, położone w okręgu telszańskim, w rejonie możejskim, w starostwie Żydyki, 14 km na północny wschód od Żydyk, przy granicy z Łotwą nad dopływem rzeki Windawy. Miasteczko liczy 520 mieszkańców (2001). Znajduje się tu kościół, szkoła, biblioteka, poczta i pomnik Witolda.Pokaż
Pliki – miasteczko na Litwie, położone w okręgu kłajpedzkim i w rejonie kłajpedzkim. Liczy 607 mieszkańców (2001).Pokaż
Płótele, także Płotele – miasteczko na Litwie, położone w okręgu telszańskim, w rejonie płungiańskim, 20 km na północ od Płungian, nad jeziorem o tej samej nazwie. Miasteczko liczy 1 021 mieszkańców (2001). Siedziba starostwa Płótele. Znajduje się tu kościół, gimnazjum, poczta, klub jachtowy, dyrekcja Żmudzkiego Parku Narodowego i zespół pałacowo-parkowy założony przez Ogińskich. Od 2003 roku miasteczko posiada własny herb, nadany dekretem prezydenta Republiki Litewskiej.Pokaż
Pogiry – miasteczko na Litwie, położone w okręgu kowieńskim, w rejonie kiejdańskim. Liczy 523 mieszkańców (2001).Pokaż
Pogromoncie – miasteczko na Litwie, położone w okręgu tauroskim w rejonie tauroskim, 16 km na północny zachód od Taurogów, 569 mieszkańców (2001). Przez miasteczko przebiega droga Taurogi-Szyłele. Znajduje się tu kościół parafialny katolicki, szkoła, biblioteka i poczta, a także grodzisko o wysokości kopca około 20 metrów i rozmiarach 75 × 40 metrów.Pokaż
Pokojnie – miasteczko na Litwie położone w okręgu kowieńskim w rejonie preńskim w regionie etnograficznym Dzukia, liczące 680 mieszkańców (2001). Siedziba gminy Pokojnie. Miasteczko zlokalizowane jest w pobliżu rzeki Niemen, na południe od Kowna. Znajduje się tu kościół, szkoła i poczta. Od 2004 posiada własny herb nadany dekretem prezydenta Republiki Litewskiej. Za Królestwa Polskiego siedziba wiejskiej gminy Pogiermoń.Pokaż
Pokroje (a. Pokrój, lit. Pakruojis) – miasto na Litwie, nad Kroją, w okręgu szawelskim, 36 km od Szawli.Pokaż
Połany – miasteczko na Litwie, położone w okręgu szawelskim i w rejonie radziwiliskim. Liczy 441 mieszkańców (2001).Pokaż
Połąga – miasto w zachodniej Litwie nad Morzem Bałtyckim. Największy i najbardziej znany litewski kurort. Miejskie władze realizują projekt Szlak bursztynowy finansowany przez UE. W dawnym pałacu Tyszkiewiczów znajduje się muzeum bursztynu.Pokaż
Ponary (lit. Panerių seniūnija, Paneriai) – lewobrzeżna dzielnica administracyjna Wilna, położona na zachód od Wilczej Łapy, obejmuje Ponary, Wakę. W dwudziestoleciu międzywojennym Ponary były cichą miejscowością wypoczynkową, obecnie jest to dzielnica Wilna – częściowo zalesiona, o zabudowie willowej, dzieląca się na Ponary Dolne i Górne. Stacja kolejowa.Pokaż
Poniemuń – miasteczko na Litwie, położone w okręgu poniewieskim, w rejonie rakiszeckim, nad Niemenkiem. Liczy 308 mieszkańców (2001). Dawniej własność Komarów.Pokaż
Popiel – miasteczko na Litwie, położone w okręgu poniewieskim, w rejonie birżańskim, nad rzeką Rowieją. Liczy 312 mieszkańców (2001).Pokaż
Poswol (również Pozwoł, Pozwol, lit. Pasvalys) - miasto na Litwie w okręgu poniewieskim, założone p.n.e. Liczba ludności wynosi około 8700 mieszkańców, powierzchnia 129 tys. ha, a ludność całego okręgu 34 900 ludzi. Kościół katolicki, eklektyczny, zbudowany w 1787, powiększony w 1886. Pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Obok znajduje się dzwonnica z 1907.Pokaż
Preny – miasto na Litwie, położone w okręgu kowieńskim, 39 km od Kowna, 40 km od Mariampola.Pokaż
Przełaje, miasteczko na Litwie, w rejonie orańskim. Położone jest nad rzeką Mereczanką. Obecnie miasto zamieszkuje 700 osób.Pokaż
Rejon kretyngański (lit. Kretingos rajono savivaldybė) - rejon w północno-zachodniej Litwie.Pokaż
Rejon olicki (lit. Alytaus rajono savivaldybė) – rejon w południowej Litwie.Pokaż
Rejon poswolski (lit. Pasvalio rajono savivaldybė) - rejon w północnej Litwie.Pokaż
Rejon rosieński (lit. Raseinių rajono savivaldybė) - rejon w centralnej Litwie.Pokaż
Rejon uciański (lit. Utenos rajono savivaldybė) – rejon we wschodniej Litwie. Według Spisu Ludności z 2001 roku ok. 0,6% (287 osób) populacji rejonu stanowili Polacy.Pokaż
Remigoła – miasto na Litwie, położone w okręgu poniewieskim, 24 km od Poniewieża, w rejonie poniewieskim.Pokaż
Retów, także Retowo - miasto na Litwie, położone w okręgu telszańskim, 25 km od Płungian (rejon). Retów był stolicą jednego z traktów Księstwa Żmudzkiego i razem z okolicznymi dobrami wchodził w skład dóbr stołowych Wielkich Książąt Litewskich. Od końca XVI wieku do początku XVIII wieku dzierżawili je Sapiehowie. Po nich dzierżawcą został Tadeusz Franciszek Ogiński. W 1775 nadano Dobra Retowskie na własność Ksaweremu Ogińskiemu.Pokaż
Rogów - miasteczko na Litwie, położone w okręgu poniewieskim, w rejonie poniewieskim, na południowy zachód od Poniewieża, 1 km w bok od drogi Poniewież-Wiłkomierz. Miasteczko liczy 610 mieszkańców (2001). Siedziba starostwa Rogów. Znajduje się tu kościół, cerkiew, poczta, szkoła i figura św. Floriana z XIX w. Od 2001 roku, nadany dekretem prezydenta Republiki Litewskiej, miasteczko posiada własny herb.Pokaż
Rosienie – miasto na Litwie, położone w okręgu kowieńskim nad rzeką Hosienką, 76 km od Kowna.Pokaż
Rozalin - miasteczko na Litwie w okręgu szawelskim, Rejon pokrojski, koło Szawel. W miasteczku znajduje się kościół katolicki pw. Najświętszej Marii Panny ufundowany przez starostę pojeziorskiego Adama Drobisza i żonę Rozalię w 1794 roku oraz cmentarz z drewnianą kaplicą z przełomu XVIII i XIX wieku.Pokaż
Rukłe – miasteczko na Litwie, w okręgu kowieńskim, w rejonie janowskim, siedziba gminy Rukłe, kościół, szkoła, urząd pocztowy.Pokaż
Rykonty – wieś na Litwie, położona w okręgu wileńskim w rejonie trockim, w gminie Landwarów, 7 km na północny zachód od Landwarowa i kilka kilometrów na zachód od Wilna, 412 mieszkańców (2001). Przez miejscowość przebiega autostrada Kowno-Wilno oraz przepływa rzeka Wilia. Znajduje się tu kościół katolicki z XVI wieku, szkoła, poczta, stacja kolejowa. Miejscowość wymieniana w Wojnie i pokoju Lwa Tołstoja, w czasie buntu Żeligowskiego jedna z rubieży obronnych Wojsk Litwy Środkowej.Pokaż
Sałanty – miasto na Litwie, położone w okręgu kłajpedzkim, 31 km od Kretyngi.Pokaż
Sereje - miasteczko na Litwie w okręgu olickim w rejonie Łoździejskim, położone ok. 20 km od Łoździej. Przed 1914 r. mieszkało tam 4 tys. mieszkańców, z tego 3 tys. Żydów. W 2001 r. liczba ludności wynosiła 983 osoby. Siedziba starostwa Sereje.Pokaż
Siady – miasto w rejonie możejskim, 24 km na południowy wschód od Możejek. 1260 mieszkańców. Siedziba starostwa. Przez miasto płynie Warduwa, a na południowym obrzeżu miasta znajduje się Jezioro Sedskie. Istnieją też dwa kościoły: pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny i pw. Św. Jana Nepomucena.Pokaż
Siesiki - miasteczko na Litwie w okręgu wileńskim w rejonie Wiłkomierz, położone ok. 22 km na północny zachód od Wiłkomierza, nad jeziorem Siesiki. Siedziba starostwa Siesiki. Znajduje się tu m. in. poczta, kościół, szkoła i ruiny zamku w Siesikach.Pokaż
Simno - miasto na Litwie, położone w okręgu olickim, 23 km od Olity. Za Królestwa Polskiego istniała wiejska gmina Simno. Miejscowe dobra w XVI w. należały do Zabrzezińskich. W 1520 r. Jan Zabrzeziński ufundował renesansowy kościół o charakterze obronnym w kształcie bazyliki. Cenne wyposażenie wnętrza, w bocznym ołtarzu obraz Matki Boskiej uważany za cudowny.Pokaż
Skajzgiry – miasteczko na Litwie, położone w okręgu szawelskim i w rejonie janiskim, w pobliżu granicy z Łotwą. Liczy 964 mieszkańców (2001).Pokaż
Skiemiany, miasteczko na Litwie, na Auksztocie, w okręgu uciańskim, w rejonie oniksztyńskim, 17 km na południowy wschód od Onikszt, siedziba gminy Skiemiany, 92 mieszk. , kościół, szkoła, urząd pocztowy.Pokaż
Smilgie - miasteczko na Litwie, położone w okręgu poniewieskim, w rejonie poniewieskim, 25 km na północny zachód od Poniewieża. Miasteczko liczy 652 mieszkańców (2001). Siedziba starostwa Smilgie. Znajduje się tu kościół parafialny, szkoła, poczta i muzeum etnograficzne. Od 2008 roku miasteczko posiada własny herb, nadany dekretem prezydenta Republiki Litewskiej.Pokaż
Smolniki – miasto na Litwie, położone w okręgu tauroskim, 12 km od Jurborku w rejonie jurborskim.Pokaż
Sołomieść – miasteczko na Litwie, położone w okręgu poniewieskim, w rejonie kupiszeckim. Liczy 300 mieszkańców (2001).Pokaż
Soły – miasteczko na Litwie, położone w okręgu poniewieskim, w rejonie rakiszeckim. Liczy 228 mieszkańców (2001). Dawna rezydencja Radziwiłłów, Morykonich, Tyzenhausów i hr. Przeździeckiej.Pokaż
Sosnowo - miasteczko na Litwie w okręgu mariampolskim w rejonie Mariampol, położone przy drodze Mariampol-Kowno, ok. 12 km na północny wschód od Mariampola, siedziba starostwa Sosnowo. Od 2005 roku miasteczko posiada własny herb. Miejscowość położona nad rzeką Sosną, dopływem Szeszupy, skąd też wzięła się jej nazwa. Znajduje się tu kościół i biblioteka.Pokaż
Staki – miasteczko na Litwie, położone w okręgu tauroskim w rejonie jurborskim w starostwie Raudany, 18 km na północny wschód od Wielony, 241 mieszkańców (2001). Znajduje się tu kościół katolicki z XIX wieku z dzwonnicą, szkoła i poczta.Pokaż
Stare Troki – wieś na Litwie, w okręgu wileńskim, w rejonie trockim, siedziba gminy Stare Troki, do 1945 w Polsce, w województwie wileńskim, w powiecie wileńsko-trockim, w gminie Podbrzezie. Stare Troki leżą na Pojezierzu Wileńskim, na południowy wschód od Troków. Przez wieś przebiega linia kolejowa Warszawa–Wilno.Pokaż
Subortowicze, wieś na Litwie, w okręgu olickim, w rejonie orańskim, w starostwie Merecz, 5 km na północ od Merecza, 75 mieszk.. Od 1775 Subortowicze były gniazdem rodowym Karłowiczów. W Subortowiczach urodzili się Jan Aleksander Karłowicz - polski etnograf, muzykolog, językoznawca i folklorysta, oraz Vincas Krėvė-Mickevičius - litewski pisarz i filolog.Pokaż
Sudejki – miasteczko na Litwie, położone w okręgu uciańskim w rejonie uciańskim, siedziba starostwa Sudejki, 11 km na północny wschód od Uciany, 407 mieszkańców (2001). Znajduje się tu kościół katolicki z pocz. XIX wieku, szkoła podstawowa, poczta, ośrodek kultury i kemping. Od 2002 roku miejscowość posiada własny herb nadany dekretem Prezydenta Republiki Litewskiej.Pokaż
Surdegi, miasteczko na Litwie, na Auksztocie, nad Woszoką, w okręgu uciańskim, w rejonie oniksztyńskim, w gminie Traszkuny, 10 km na północny zachód od Traszkun i 28 km od Onikszt, 244 mieszk. , stacja kolei wąskotorowej (1,5 km), kościół, szkoła, urząd pocztowy. W miejscowości między XVI w. a rokiem 1917 funkcjonował prawosławny monaster Św. Ducha, ośrodek kultu uważanej za cudowną Surdegskiej Ikony Matki Bożej. PrzypisyPokaż
Syntowty - miasteczko na Litwie w okręgu mariampolskim w rejonie Szaki, położone ok. 9 km na południe od Szaków, siedziba starostwa Syntowty. Zlokalizowane przy drodze Władysławów-Szaki. Znajduje się tu poczta, kościół parafialny, szkoła i muzeum litewskiego poety Pranasa Vaičaitisa. Wieś wzmiankowana w XVI wieku, od 1736 roku para miejskie. Dekretem prezydenta Republiki Litewskiej od 2001 roku posiada własny herb. Za Królestwa Polskiego istniała wiejska gmina Syntowty.Pokaż
Szczodrobów lub Szczodrobowo/Szczedrobowo – miasteczko na Litwie, położone w okręgu szawelskim i w rejonie radziwiliskim. Liczy 610 mieszkańców (2001).Pokaż
Szkudy – miasto na Litwie, położone w okręgu kłajpedzkim, 80 km od Kłajpedy i 2 km od granicy z Łotwą. Historia Za zgodą króla Polski Zygmunta Augusta, Jan Hieronimowicz Chodkiewicz lokował miasto w XVI wieku. W czasie potopu szwedzkiego 18 maja 1658 roku rotmistrz husarski Samuel Komorowski stoczył pod miastem nierozstrzygniętą bitwę z armią feldmarszałka Roberta Douglasa, który został zmuszony do rezygnacji z ataku na Żmudź.Pokaż
Tauroginy – miasteczko na Litwie, położone w okręgu uciańskim w rejonie uciańskim, siedziba starostwa Tauroginy, 17 km na południowy wschód od Uciany w Auksztockim Parku Narodowym, 351 mieszkańców (2001). Znajduje się tu kościół katolicki, szkoła podstawowa, muzeum i poczta. Od 2001 roku miejscowość posiada własny herb nadany dekretem Prezydenta Republiki Litewskiej.Pokaż
Tenenie – miasteczko na Litwie, położone w okręgu tauroskim w rejonie szyłelskim, 22 km na zachód od Taurogów, 369 mieszkańców (2001). Siedziba starostwa Tenenie. Znajduje się tu barokowy kościół katolicki, szkoła i poczta.Pokaż
Troki, miasto na Litwie, w okręgu wileńskim, na Pojezierzu Wileńskim, położone na półwyspie między jeziorami Galwe na północy, Tataryszki na zachodzie, Łuka na wschodzie i Giełusz na południu. Siedziba rejonu trockiego. Ośrodek turystyczny. Miasteczko położone 28 km od Wilna. Były miastem królewskim Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej.Pokaż
Troupie, miasteczko na Litwie, na Auksztocie, nad Niewiażą, w okręgu uciańskim, w rejonie oniksztyńskim, 11 km na południowy zachód od Traszkun i ok. 25 km na zachód od Onikszt, siedziba gminy Troupie, 229 mieszk. , kościół, szkoła, urząd pocztowy.Pokaż
Trusków – miasteczko na Litwie, położone w okręgu kowieńskim i w rejonie kiejdańskim, nad rzeką Linkówką. Liczy 137 mieszkańców (2001).Pokaż
Turmont – miasteczko na Litwie, położone w okręgu uciańskim w rejonie jezioroskim, siedziba starostwa Turmont, 17 km na wschód od Jeziorosów, 397 mieszkańców (2001). Znajduje się tu kościół katolicki (kaplica) z pocz. XX wieku, cerkiew z 1933 roku, szkoła podstawowa, poczta i stacja kolejowa.Pokaż
Twery - miasteczko na Litwie, położone w okręgu telszańskim, w rejonie retowskim, 17 km na wschód od Retowa. Miasteczko liczy 680 mieszkańców (2001). Siedziba starostwa Twery. Znajduje się tu kościół, szkoła, biblioteka, ośrodek kultury, informacja turystyczna i poczta. Od 2008 roku miasteczko posiada własny herb, nadany dekretem prezydenta Republiki Litewskiej.Pokaż
Tyrolki – miasteczko na Litwie, położone w okręgu szawelskim i w rejonie radziwilskim. Liczy 412 mieszkańców (2001).Pokaż
Uciana – miasto w północno-wschodniej Litwie. 34 tys. mieszkańców. Miasto znane jest z produkcji piwa Utenos.Pokaż
Upina – miasteczko na Litwie, położone w okręgu tauroskim w rejonie szyłelskim, 21 km na wschód od Szyłeli, 409 mieszkańców (2001). Siedziba starostwa Upina. Znajduje się tu kościół katolicki, szkoła, poczta i muzeum. Od 2009 miasteczko posiada własny herb nadany dekretem Prezydenta Republiki Litewskiej.Pokaż
Urdomin − miasteczko na Litwie w okręgu olickim w rejonie Łoździeje, w starostwie Szestoki, położone ok. 7 km na północny zachód od Łoździei. Przez miejscowość przechodzi droga Łoździeje-Mariampol. Znajduje się tu poczta, kościół, cerkiew, szkoła, cmentarz, grodzisko i ruiny dworu z XVIII wieku. Za Królestwa Polskiego istniała wiejska gmina Urdomin. W okresie międzywojennym siedziba gminy Urdomin.Pokaż
Warnupiany − wieś w rejonie mariopolskim na Litwie położona około 6 km. od Dakuszy. Na południu od miejscowości rozpoczynają się prowadzące do jeziora Żuwinty bagna.Pokaż
Wejwery – miasteczko na Litwie położone w okręgu kowieńskim w rejonie preńskim na Suwalszczyźnie, liczące 1 100 mieszkańców (2001). Siedziba starostwa Wejwery. Miasteczko zlokalizowane jest przy drodze Mariampol-Kowno, o około 20 km od miasta Kozłowa Ruda.Pokaż
Wenta - miasto na Litwie, położone w okręgu szawelskim, 12 km od Wiekszni, w rejonie okmiańskim.Pokaż
Widzieniańce − wieś na Litwie, zamieszkana przez 413 ludzi, w rejonie orańskim, pomiędzy Ejszyszkami i Oranami.Pokaż
Wiejsieje – miasto na Litwie, w okręgu olickim, w rejonie łoździejskim. Wiejsieje położone są na Pojezierzu Suwalskim, na półwyspie nad jeziorem Hańcza, na południe od jeziora Wiernieje. Nazwa miasta pochodzi od jeziora Wiejsieje położonego 6 km na południowy zachód od miasta.Pokaż
Wielona – miasteczko na Litwie, położone nad Niemnem, w rejonie jurborskim. W źródłach historycznych po raz pierwszy wymieniona w 1291 w Chronicon terrae Prussiae Piotra z Dusburga. Na jednym z pobliskich pagórków pochowany został wielki książę litewski Giedymin. Zakon krzyżacki zbudował tutaj fortecę ryglującą środkowy bieg Niemna.Pokaż
Wieprze - miasteczko na Litwie, położone w okręgu wileńskim, w rejonie wiłkomierskim, usytuowane na południowy zachód od Wiłkomierza, mające około 1000 mieszkańców.Pokaż
Wierzbołów (lit. Virbalis, pierwotnie Nowa Wola) - miasto na Litwie, położone w okręgu mariampolskim, 12 km od Wyłkowyszek.Pokaż
Wilki, także Wilkija, Wilkiszki - miasto na Litwie, położone w okręgu kowieńskim w rejonie kowieńskim, 25 km od Kowna, przy autostradzie Kowno - Jurbork (25 km na północny zachód od Kowna), na prawym brzegu Niemna. Zabytek urbanistyki, swoiste miasto wzgórz. Wilkija posiada status gminy, jednocześnie stanowi centrum okolicznych starostw. W mieście wznosi się neogotycki kościół pw. Św. Jerzego (od 1908 r.Pokaż
Wilno – stolica Litwy, do 1795 stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, od 1920 do 1922 jako stolica Litwy Środkowej, w latach 1922–1939 w granicach II RP, na Pojezierzu Wileńskim, nad Wilią, u ujścia Wilejki. Liczba ludności miasta w 2010 r. wyniosła 560 200 mieszkańców, wraz z aglomeracją ok. 1 mln.Pokaż
Wisaginia - (lit. Visaginas, w latach 1975–1992 Sniečkus) – miasto na Litwie, w powiecie Uciana, w północno-wschodniej części kraju, tuż przy granicy z Białorusią (ok.  1 km) i Łotwą (ok.  15 km). Centrum administracyjne rejonu wisagińskiego. Ludność (2001): ok. 29,5 tys. osób, z czego Litwini stanowili niespełna 16%, a Rosjanie ponad 55%.Pokaż
Władysławów, także Nowe Miasto – miasto na Litwie położone w okręgu mariampolskim, 25 km od Szaków i 19 km od Wyłkowyszek.Pokaż
Wobolniki - miasto na Litwie, położone w okręgu poniewieskim, 26 km od Birży w rejonie birżańskim. Kościół katolicki, klasycystyczny, pw. Wniebowzięcia NMP. Wybudowany w 1814 r. w miejsce starszego kościoła, przebudowany w 1880 r. W ogrodzeniu dzwonnica z 1805 r. oraz 14 kaplic ze stacjami Męki Pańskiej.Pokaż
Wodakle - miasteczko na Litwie, położone w okręgu poniewieskim w rejonie poniewieskim, 17 km na północny wschód od Pogirów, 651 mieszkańców (2001). Siedziba starostwa Wodakle, znajduje się tu kościół, szkoła i poczta. Dekretem prezydenta Republiki Litewskiej miasteczko otrzymało w 2008 herb.Pokaż
Wojnuta – miasteczko na Litwie, położone w okręgu kłajpedzkim i w rejonie szyłokarczemskim. Liczy 993 mieszkańców (2001).Pokaż
Wornie – miasto na Litwie, jeden z głównych historycznych grodów Żmudzi, położone na Wysoczyźnie Żmudzkiej, nad rzeką Wirwitą (Wornianką) między jeziorami Łukszta i Birżule. Do XV wieku znane pod nazwą Medininkai. W latach 1417–1864 były stolicą biskupstwa żmudzkiego, w latach 1219–1795 uważane były za stolicę Księstwa Żmudzkiego.Pokaż
Zułowo – wieś na Litwie, na Wileńszczyźnie, nad Merą, w okręgu wileńskim, w rejonie święciańskim, przy granicy z Białorusią, do 1939 w Polsce, w województwie wileńskim, w powiecie święciańskim, w gminie Podbrodzie. W 1867 w dworze Zułów znajdującym się koło wsi Zułowo urodził się Józef Piłsudski. Dwór Piłsudskich został zniszczony w 1939.Pokaż

Jeziora i rzeki na mapie Litwy
Abela (lit. Obelis) – rzeka na Litwie, lewy dopły Niewiaży, do której uchodzi poniżej Kiejdan, nad rzeką leżą Szaty.Pokaż
Dubissa – rzeka w środkowo-zachodniej Litwie o długości 131 km. Źródła rzeki znajdują się na Pojezierzu Żmudzkim w pobliżu miasta Szawle, a uchodzi ona do rzeki Niemen. Większe miasto nad rzeką Dubissą to Ejragoła. W środkowym biegu rzeki utworzono Park Regionalny Dubissa.Pokaż
Duś, trzecie jezioro na Litwie pod względem powierzchni, największe w południowej Litwie. Jezioro położone jest w rejonie łoździejskim.Pokaż
Dzisna, drugie pod wzgldędem powierzchni jezioro na Litwie, położone w regionie Auksztoty, w gminie Ignalino, 3 km na południe od miasta Dukszty. Z jeziora wypływa rzeka Dzisna.Pokaż
Kupa - niewielka rzeka na Litwie, dopływ Lėvuo. Płynie przez miasto Kupiszki. W okolicach rzeki w okresie II wojny światowej działało getto i więzienie przeznaczone dla Żydów.Pokaż
Łodzie – jezioro w północno-wschodniej Litwie, na terenie rejonu jezioroskiego.Pokaż
Merczanka – rzeka na Litwie i Białorusi, prawy dopływ Niemna, długość 215 km. Powierzchnia dorzecza 4400 km², średni przepływ przy ujściu do Niemna 32,4 m3/s. Mereczanka wypływa z rejonu na wschód od Onżadowa koło wsi Rowiny na obszarze dzisiejszej Białorusi i płynie w kierunku zachodnim. W całym swym biegu ma charakter rzeki nizinnej. Jej koryto jest naturalne, kręte, ma progi, dolina wąska, płaskie zbocza obfitują w źródła.Pokaż
Metele – jezioro w południowej Litwie, na terenie rejonu łoździejskiego. Akwen znajduje się pomiędzy jeziorami Duś i Obelica. Nad Metelami leży wieś Metele.Pokaż
Minia – rzeka w zachodniejj Litwie, prawy dopływ Niemna. Posiada źródła ok. 14 km na południe od miasta Telsze. Długość ok. 202 km, powierzchnia dorzecza 2942,1 km².Pokaż
Mitwa - rzeka na Litwie, prawostronny dopływ Niemna. Źródło rzeki na zachód od wsi Didžiuliai, długość rzeki 101,7 km, powierzchnia dorzecza 773,4 km², średni przepływ przy ujściu 5 m³/s. Uchodzi do Niemna przy południowym skraju miasta Jurbork.Pokaż
Niemen – rzeka płynąca przez Białoruś, Litwę i Rosję. Długość – 937 km. Wypływa z okolic Mińska. Ma kręty, meandrowaty przebieg. Dzieli się na dwa główne ramiona, uchodzi ośmioramienną deltą do Zalewu Kurońskiego. Dzięki systemowi kanałów posiada połączenie z dorzeczem Dniepru, dorzeczem Wisły i z rzeką Pregołą. Największe miasta położone nad Niemnem to Grodno i Kowno.Pokaż
Oświe lub Jezioro Dubińskie (lit. Asveja lub Dubingių ežeras) - najdłuższe jezioro na Litwie o długości 21,9 km.Pokaż
Płotele, także Płótele – jezioro w północno-zachodniej Litwie, wchodzące w skład Żmudzkiego Parku Narodowego. Jest największym jeziorem na Żmudzi.Pokaż
Sarty – jezioro w północno-wschodniej Litwie, na terenach rejonu rakiszeckiego i rejonu jezioroskiego. Jezioro ma najdłuższą linię brzegową, liczącą 79 km, ze wszystkich litewskich jezior. Na jeziorze znajduje się 6 wysp, zasila je rzeka Święta. Sarty są znane ze względu na coroczny konny wyścig, niedaleko Dusiat, organizowany na zamarzniętej tafli jeziora. Współcześnie tradycyjna forma wyścigów została zarzucona ze względów bezpieczeństwa.Pokaż
Tauroginie (lit. Tauragnas, Tauragno ežeras) – jezioro w północno-wschodniej Litwie, w okręgu uciańskim, na terenie Auksztockiego Parku Narodowego. Jest najgłębszym jeziorem na Litwie (głębokość maksymalna 60,5 m).Pokaż
Wilejka – rzeka na Litwie i Białorusi, lewy dopływ Wilii. Wilejka uchodzi do Wilii w Wilnie, na Starym Mieście, na wschód od Góry Zamkowej i na zachód od Góry Trzykrzyskiej.Pokaż
Wilia – rzeka na Białorusi i Litwie, prawy, najdłuższy dopływ Niemna. Źródła na północ od Mińska. Długość: 510 km, z tego 228 km na Litwie. Powierzchnia zlewni – 25,1 tys. km². Główne dopływy: Litawka - prawy Musa - prawy Narocz - prawy Oszmianka - lewy Serwecz – prawy Stracza - prawy Święta – prawy Waka – lewy Wilejka – uchodzi w Wilnie, lewy Żejmiana – prawy Większe miasta nad Wilią: Wilno KownoPokaż

Inne miejsca na mapie Litwy
Mierzeja Kurońska to wąski, długi półwysep, w postaci piaszczystego wału, w południowo-wschodniej części wybrzeża Morza Bałtyckiego. Mierzeja oddziela Zalew Kuroński od otwartego Morza Bałtyckiego Długość: 97 km (w tym 50 km w Republice Litewskiej) Szerokość: 0,4–4 km Mierzeja jest podzielona między częścią południową Rosji i częścią północną Litwy. Znajdują się na niej drugie pod względem wysokości (kompleksy) wydm w Europie.Pokaż